Zrównoważone włókniny - Trützschler Nonwovens

Nowe, innowacyjne linie dla zrównoważonej przyszłości made by Trützschler Nonwovens

link do publikacji :
https://www.truetzschler-nonwovens.de/fileadmin/user_upload/truetzschler_nonvovens/downloads/broschu...